Skip Navigation

Monthly Calendar

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
Vasity Girls Basketball HOME
February 4, 2020 |05:30 PM - 07:00 PM -

Inspired Vision Senior Night

Varsity Boys Basketball HOME
February 4, 2020 |07:00 PM - 09:00 PM -

Inspired Vision Senior Night

JEANS DAY
February 7, 2020
Vasity Girls Basketball AWAY
February 7, 2020 |06:00 PM - 07:30 PM -

Nazarene Christian

Vasity Boys Basketball AWAY
February 7, 2020 |07:30 PM - 09:00 PM -

Nazarene Christian

1st round Playoffs
February 15, 2020

TBA

1st round Playoffs
February 15, 2020

TBA

JEANS DAY
February 21, 2020
TCAF State Finals
February 22, 2020

TBA

TCAF State Finals
February 22, 2020

TBA